Push notifications са известия, които могат да се изпратят от администрацията на мобилното приложение до всички негови потребители или само до подбрани такива. Тези нотификации няма как да останат незабелязани, тъй като самият начин на поява е привличащ вниманието – изскачат дори на заключен дисплей с вибрация и/или звук.

Можете да избирате точно до кого да изпратите съобщението си. Имате възможност много точно да подберете таргета си, така че да не бъдете досадни за тези, които не се интересуват от Вашите услуги. Можете да си направите отделни групи по пол, по възраст, по локация в момента на изпращането, по местоживеене, или какво Ви интересува, и да изпращате push notifications всеки път на нужната група от хора.

С такива push нотификации можете да провеждате кратки проучвания, като изпращате въпрос с възможни отговори до съответната група.

В днешното  напрегнато дигитално ежедневие, имаме нужда точно от нещо такова, за да ни обърнат внимание, иначе сме загубени. Никой не отразява висящата цифричка в единя край на приложението, обозначаваща, че нещо се е случило и те чака да го забележиш.