Вече с обновена "brute force attack" защита с известяване на администратора за грешни опити за вход и CSRF. По-сигурна от всякога!