За ProVision CMS

ProVision CMS е уеб базинара система за управление на съдържанието, наричани често само CMSот англ. Content management system. На база дългогодишният опит в програмирането и иползването на CMS екипът на ProVision.bg разработват CMS който да покрие желанията и на най-капризният клиент. С помощта на ProVision CMS създаването и редактирането на съдържанието във вашият сайт е лесно и бързо дори без никъкви компютърни познания.

ProVision CMS функционалност


Media manager

Управление на изображения и документи.

Error handler

Известяване за грешки във всеки работещ сайт.

Security administration

Администрация с пълен SSL support.

proAnalytics

Статистика в реално време за посещаемоста на сайта.

modTranslate & Мултиезичност

Превод на всеки модул от сайта.

Action logging

Записване на всяко действие на администраторите.

Повече от 100 работещи уеб сайта

Как оценяват клиентите нашият CMS?