Онлайн каталог на Фирма Новекс

Продуктов каталог

Фирма Новекс е фирма, занимаваща се с търговията на полимерни опаковки. Като неин базов продукт могат да се посочат торбичките от полиетилен, които поради все по-голямото търсене и налагане на пазара през годините, формират по-голямата част от стокооборота и. Основна идея на онлайн каталога е свободното разглеждане на продуктите  с информация за тях.


Онлайн каталог  на Фирма Новекс

Използвани технологии: