Платформа за онлайн търговия - MAT.bg

Портал

МАТ BG е иновативен портал, даващ Ви възможност да създадете, използвате и променяте Ваш собствен интернет магазин, в който да предлагате стоки и услуги пред изключително широк кръг от потребители. Това е нова концепция за управление на интернет продажбите, чрез която имате възможността да презентирате и популяризирате Вашата фирмена идентичност, като в същото време използвате вече генериран и доказан кръг от клиенти, който нашите дейности са развили през последните 10 години.Този тип иновативна система Ви позволява да използвате собствените си графични материали и да презентирате неограничен брой продукти, като в същото време имате възможност сами да определяте, във всеки един момент, начина на представяне, бюджетиране и управление на вашия виртуален магазин или страница, както и да генерирате и управлявате индивидуални маркетингови кампании във виртуалното пространство. Нашата цел е да Ви предоставим ефективна система, която да отговаря на Вашите нужди и която да можете да модифицирате според изискванията си, за да се възползвате от най-адекватната и ефективна услуга, която можете да получите във виртуалното пространство. В МАТ.BG мениджърът сте Вие!


Платформа за онлайн търговия - MAT.bg
Платформа за онлайн търговия - MAT.bg

Използвани технологии: