Социалните медии направиха блоговете още по-могъщи. В личния си блог всеки може да сподели своите мисли и чувства, докато корпоративният блог служи за бизнес и бизнес комуникация. Чрез него се изгражда връзка с мрежа от клиенти и бизнес партньори, създава се доверие в марката и различните продукти или услуги.

Изработката на корпоративен блог става лесно и бързо като обикновено цената е по-ниска в сравнение с изработката на уеб сайт. Новите и интересни публикации в блога карат интернет потребителите да се връщат отново и отново в блога, да го следят редовно.

Блоговете са дъбър и евтин рекламен канал за бизнеса. След като веднъж инвестира в създаването на блог, след това фирмата си осигурява възможност да представи своя продукт/ услуга или пък да обяви предстоящо събитие, въобще да сподели пред своята аудитория всичко, което има значние, но няма място на сайта.

Създаването на блог може да е и първата стъпка на нов бизнес, най-вече поради разумната цена и бързата изработка. Ефектът от създаването на блог не е светкавичен, но е много устойчив. С търпение писането в корпоративния блог носи добри резултати. От най-голямо значение за всеки блог, независимо дали е личен или фирмен, е да се публикуват редовно качествени статии. С времето платената цена и усилията ще бъдат възнаградени с нови и лоялни клиенти.

Why Every Business Should Blog
Courtesy of: Quick Sprout