Ако някога сте генерирали XML и сте имали нужда от добавяне на CData, най-вероятно сте стигнали до проблема, който достигнахме и ние.

Ето просто решение на проблема, чрез създаване на един малък клас надграждащ SimpleXMLElement:

class SimpleXMLExtended extends SimpleXMLElement {
  public function addCData($cdata_text) {
    $node = dom_import_simplexml ( $this );
    $no = $node->ownerDocument;
    $node->appendChild ( $no->createCDATASection ( $cdata_text ) );
  }
}

Малко примерче за употреба:

$xml = new SimpleXMLExtended ( '<results/>' );
$result = $xml->addChild ( 'result' );
foreach ( $data as $k => $v ) {
  $node = $result->addChild ( $k );
  $node->addCData ( $v );
}

Резултат:

<?xml version="1.0"?>
<results>
  <result>
    <key>
      <![CDATA[value]]>
    </key>
  </result>
</results>

Вижте още: