Robots.txt е текстови файл, който помага на търсачките, да разберат коя информация е необходима да се индексира. За онлайн магазините robots.txt е нещо полезно, да не кажем и задължително. Повече в детайлност бихте могли да прочетете тук 

Защо има нужда от този файл?

Най-общо казано, поставен файла в основната директория на вашият нлайн магазин, показва на търсачките кои страници да бъдат индексирани и кои да бъдат пропускани. Повечето уеб разработчици използват robots.txt, за да "насочат" паяците на търсещите машини, кои страници са важни и кои да бъдат пропускани. Така страници, които са важни има шанс да бъдат обходени по-бързо, съответно и показани в търсачките. И обратното - страници, които не са важни ще бъдат пропуснати. С няколко думи файла robots.txt е лесен метод за облекчаване на обхождането от търсачките във вашия сайт, и показваните резултати ще бъдат по-подходящи.

Как ще помогне robots.txt ?


Съществуват няколко варианта, с които robots.txt ще помогне за някаква ефективност.

  • Ще може да ограничите дублирането на съдържание - един от основните проблеми в SEO
  • Ще може да скриете технически подробности за вашия сайт (грешки, файлове, помощни директории, външни URL адреси)


Как да направим Robots.txt файл?


Въпреки насоките, които ще дадем, ви съветваме да се обърнете към техническо лице, което да направи нужните настройки записани във файла. Ако все пак мислите, че оптимизирането на сайта ви е лесно, може да пристъпите към създаването на един текстови файл. Важно е да знаете, че всеки robots.txt  файл е индивидуален за всеки сайт или магазин.
Създавате един текстови файл с тексови редактор Notepad, Notepad++, Subline или каквото имате под ръка и го преименувате като Robots.txt(robotst.txt) !важно е да виждате разширенията на файловете. 
След което създаденият файл трябва да бъде качен с FTP във вашия сайт/магазин в основната директория (public_html, www или както е настроен хостинга ви). След като бъде качен може да направите проверка дали се вижда като напишете името на вашия магазин по този начин: www.vashiatsite.com/robots.txt и трябва да зареди празна бяла страница. 

Robots.txt за магазин на OpenCart

Даваме ви примерно съдържание за изпитана версия на Robots.txt файл, който бихте могли да използвате просто е нужно да премахнете редовете, които не са приложими за вашия магазин.
Последният ред посочва пътя до картата(sitemap) на сайта, което спомага за по-лесното откриване от паяците на търсачките.

Пример:

    User-agent: *
    Disallow: /*&limit
    Disallow: /*?limit
    Disallow: /*?sort
    Disallow: /*&sort
    Disallow: /*?order
    Disallow: /*&order
    Disallow: /*?price
    Disallow: /*&price
    Disallow: /*?brand_tabletpc
    Disallow: /*&brand_tabletpc
    Disallow: /*?color_default
    Disallow: /*&color_default
    Disallow: /*?filter_tag
    Disallow: /*&filter_tag
    Disallow: /*?mode
    Disallow: /*&mode
    Disallow: /*?cat
    Disallow: /*&cat
    Disallow: /*?dir
    Disallow: /*&dir
    Disallow: /*?color
    Disallow: /*&color
    Disallow: /*?product_id
    Disallow: /*&product_id
    Disallow: /*?minprice
    Disallow: /*&minprice
    Disallow: /*?maxprice
    Disallow: /*&maxprice
    Disallow: /*?route=checkout/
    Disallow: /*?route=account/
    Disallow: /*?route=product/search
    Disallow: /*?page=1
    Disallow: /*&create=1
    Disallow: /?route=information/contact
    Disallow: /*?route=affiliate/
    Disallow: /*?keyword
    Disallow: /*?av
    Disallow: /admin/
    Disallow: /system/
    Disallow: /catalog/
 
    Sitemap: http://www.mystore.com/index.php?route=feed/google_sitemap
 

 

 

Надяваме се, че успяхме да ви разясник, за да определите, какво трябва да се индексира и какво не във вашия магазин. Не забравяйте, че скриването на важни папки или файлове от незнание би довело до ограничаване на индексирането при търсачките. Затова, като най-добър вариант си остава да се обърнете към специалисти, които да направят нужните настройки. Изработката на работещ OpenCart Магазин е важно, затова ще се радваме да ви помогнем със съдействие.