„Био Меса и Деликатеси”

Фирмен уеб сайт

Фирма „Био Меса и Деликатеси” е създадена през месец юни 2011 година, като става част от холдинга „Био Груп Инвест”.

В следствие от този факт се затваря пълен цикъл на производство-от родителските стада животни, през люпилните, птицефермите, производството на висококачествени фуражи, птицекланицата, до предприятието за преработка на пилешко месо.

Фирмата разполага с цех за преработка на пилешко месо, разположен в с. Хан Аспарух, обл. Стара Загора. Общата му площ е 1000 кв. метра и годишен капацитет на обработка 2 651 000 кг пилешко месо.


„Био Меса и Деликатеси”
„Био Меса и Деликатеси”

Използвани технологии: