Nuveo Communications

Фирмен уеб сайт

Nuveo Communications създава и адаптира съществуващи комуникационни програми с цел ефективно планиране и провеждане на интегрирани маркетингови и комуникационни стратегии.

Марката означава нещо много повече от име – тя представлява отличителна идентичност. Тя символизира дълготрайна и надеждна връзка с продукт, услуга или организация и отговаря на техните цели и послания.

Професионалният опит на Nuveo Communications позволява създаването на значима и надеждна връзка между потребители и продукти, което помага на клиентите за по-доброто разбиране на техните пазари и нуждите на целевата аудитория.

Nuveo Communications предлага финансови и инвеститорски програми за комуникация, чиято цел е да оптимизират ефективността на връзката между компанията и целевата аудитория и да осигурят най-доброто разпространение на послания до целевите публики.

Използвани технологии: